Ћирилица | Latinica | English

Прошлост Васионе

Прва два броја часописа изашла су у другој половини 1953. године. Часопис су покренули Астрономско друштво "Руђер Бошковић" и Астронаутичко друштво Ваздухопловног савеза Југославије, као часопис за астрономију и астронаутику. За Астрономско друштво "Васиона" је била наставак рада на часопису "Сатурн", који је излазио пре Другог светског рата. Ненад Јанковић последњи уредник "Сатурна" био је први уредник "Васионе".

Сарадња са "астронаутичарима" била је врло успешна све до 1962. када је престало њихово финансијско ушешће, па је "Васиона" морала да пређе на мањи, данашњи формат. Током осамдесетих година број астронаутичких прилога се толико смањио, да је од 1980. "Васиона" само часопис за астрономију.

Главни и одговорни уредници су били:
 1. Ненад Ђ. Јанковић, 1953 - 1972,
 2. Перо М. Ђурковић, 1973. и 1974,
 3. проф. др Јелена Милоградов-Турин, 1975 - 1982,
 4. проф. др Бранислав Шеварлић, 1983. и 1984,
 5. др Милан С. Димитријевић, од 1985 - 2005,
 6. Александар Томић, 2005. и 2006,
 7. др Владан Челебоновић, од 2007. и даље

Сатурн

"Сатурн", часопис за астрономију, метеорологију, геофизику и геодезију је издавало Астрономско друштво пуних шест година између 1935. и 1940. године. Излазио је у 12 бројева годишње.

До 1980. "Васиона" је излазила у четири броја годишње. Од 1980 - 1983. ефемериде су биле посебан прилог одређеном броју, а од 1984. су засебан број.

Значај Васионе

Како су сви прилози рецензирани од стране уређивачког одбора, њених преко 6000 страница представља поуздани извор информација за различите тематске радове ученика (на пример за израду матурских радова) и студената. Ово је посебно значајно у нашој земљи где је мало астрономских књига, часописа и других публикација.

Редакција се труди да чланци буду што популарнији. Најчешће су на средњошколском нивоу, мада понекад има и оних на "завидном нивоу", који су намењени ужем кругу читалаца.

Просечно се објави око 150 страница.

Рубрике

 1. Чланци,
 2. Посматрачки прилози,
 3. Упутства за посматрање,
 4. Астрономски софтвер,
 5. Телескопи,
 6. Прилози настави астрономије,
 7. За наше почетнике,
 8. Млади пишу,
 9. Мало поезије,
 10. Вести из Друштва,
 11. Вести из наше земље,
 12. Нове књиге,
 13. Астрономија on-line,
 14. In memoriam,
 15. Наши у иностранству,
 16. Новости и белешке,
 17. Ефемериде, уз које иду прилози ефемеридама,
 18. Додаци. Додаци су повремени посебно пагинирани прилози са рубрикама:
  • Писма уредништву,
  • Одговори на питања,
  • Астрономски подсетник,
  • Занимљивости,
  • Задатак (Решење задатка из прошлог броја и Нови задатак),
  • Обавештења и огласи,
  • Нечешљано ћоше
 19. Други прилози. На пример, на осамдесетак посебно пагинираних страница, између 1991. и 1998. изашла су "Предавања из историје астрономије" Ненада Ђ. Јанковића.

Радови се налазе у рубрикама 1-9, Ситнији прилози или вестице у рубрикама 10-16, а Остали прилози у рубрикама 17-19.

Набавка старих бројева

Друштво поседује:
 1. Распарене бројеве: 1973/3,4; 1974/2,4; 1975/1; 1980/1-2,4 и 1982/3,4. Цена појединог броја је 10 динара. Укупно стају 100 динара.
 2. Комплете за 1976, 1977, 1978, 1979 и 1983. по цени од 40 динара. Комплети од 1984-98. стају 50 динара по години, за 1999. 60 динара, за 2000. 100 динара и за 2001. 200 динара. Укупно комплети стају 1310 динара.

Према томе сви стари бројеви заједно (укупно преко 3000 страница) стају 1410 динара ако се преузимају на Народној опсерваторији. Они који желе да старе бројеве добију на кућну адресу требају да на име поштанских трошкова уплате 1/5 од вредности наручене пошиљке.